Báo Online

Trà đầy kinh người, rượu đầy kính người trong quan niệm người xưa

Ngày đăng: 17/03/2022

Rượu phải đầy, trà phải vơi là văn hóa lễ nghi được lưu truyền ngàn năm nay. Tuy rằng nhìn qua trên bề mặt thì đó chỉ đơn giản là việc bưng trà rót rượu, không có đạo lý gì nhiều. Nhưng trên thực tế lại thể hiện ra sự tôn trọng đối với người khác, ẩn chứa tu dưỡng cũng như nội hàm văn hóa sâu sắc của cha ông ta từ ngàn đời nay. Vì thế mà người xưa mới có câu “Trà đầy kinh người, rượu đầy kính người”

Nói cho phức tạp, thì khó chính là ở chỗ cân đối, không thể quá nhiều cũng chẳng được quá ít. “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người” là phép tắc do cổ nhân định ra, phát triển đến ngày nay và trở thành một lễ nghi thông thường mọi người đều nắm được.